W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim


ul. Marklowicka 15
44-300 Wodzisław Śląski


tel.: +48 32 455 25 28


email: mzwik@interia.pl

Sesja Zgromadzenia

W piątek, 14 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (sala nr 202) odbędzie się pierwsza sesja Zgromadzenia Przedstawicieli Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Początek o godz. 9.00.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przedstawienie porządku sesji.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

a) zgłaszania kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) ogłoszenie wyników głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

5. Przekazanie przewodniczenia sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu.

6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

a) zgłaszania kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) ogłoszenie wyników głosowania,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu MZWiK. 

8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

a) zgłaszanie kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

10. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz ustalenia jej składu liczbowego oraz osobowego.

a) zgłaszanie kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz ustalenia jej składu liczbowego oraz osobowego.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. za 2023 rok. 

12. Sprawozdanie finansowe MZWiK za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2023 rok, informacją o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium Zarządowi MZWiK.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2023 rok, 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd MZWiK sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok, 
d) zapoznanie się z informację o stanie mienia komunalnego MZWiK,
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu MZWiK za 2023 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu MZWiK z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZWiK za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2023 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MZWiK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2024 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/67/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2024-2027.

15. Informacja z pracy Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w roku 2023.

16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

17. Przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia Przedstawicieli MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2023 r.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" (otwiera się w nowym oknie).

Powiadom znajomego