Charakterystyka
Powołanie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Marzec 2006 01:00

 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji jest ciałem samorządowym utworzonym dla działania w ściśle określonym celu dla dobra publicznego (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - rozdział 7).

Ostatnia zmiana Wtorek, 13 Grudzień 2016 18:58
Więcej…
 
Organizacja i struktura Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Marzec 2006 01:00

 

Związek składa się ze Zgromadzenia, Zarządu oraz biura.  

 

Ostatnia zmiana Wtorek, 13 Grudzień 2016 18:58
Więcej…
 
Finanse Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Marzec 2006 01:00

 

Głównym źródłem finansowania działalności Związku są składki gmin, których wysokość proporcjonalna jest do liczby mieszkańców gmin - członków Związku i określona jest w corocznej uchwale budżetowej. Drugim źródłem dochodów Związku może być dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w Spółce lecz uzależniona ona jest od jej wyniku finansowego.

 

 

Ostatnia zmiana Poniedziałek, 31 Marzec 2008 21:54
 
Zadania statutowe Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Marzec 2006 01:00

 

Z mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i Decyzji Komunalizacyjnej Wojewody z dnia 15 kwietnia 1994 r. Związek stał się organem założycielskim dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim - o statusie przedsiębiorstwa państwowego.

 

 

Ostatnia zmiana Poniedziałek, 31 Marzec 2008 21:54
Więcej…
 
Inwestycje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Marzec 2006 01:00

 

Obecnie Związek bezpośrednio nie prowadzi działalności inwestycyjnej przede wszystkim ze względu na sposób finansowania jego działalności. Jednak ze względu na obowiązujące zapisy statutowe trwają prace nad prawnym uregulowaniem problematyki inwestycji w Związku.

Głównym planowanym zadaniem inwestycyjnym, po zrealizowaniu z inicjatywy MZWiK budowy części biologicznej i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim, jest budowa systemu kolektorów sanitarnych z wnioskowanym udziałem finansowym Funduszu Spójności. W realizacji powyższego zadania biorą udział 4 gminy członkowie Związku – Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice.

Lokalnymi inwestycjami z zakresu gospodarki wod.-kan. zajmują się osoby fizyczne i inne osoby prawne. Powstały w ten sposób majątek przekazywany jest nieodpłatnie przez tych inwestorów na rzecz MZWiK. Związek przekazuje go do eksploatacji Spółce na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Ostatnia zmiana Wtorek, 21 Październik 2008 19:45