sesja z dnia 26 luty 2004r
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 VI/27/2004 Administrator 1148

rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MZWiK za 2003 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu

2 VI/29/2004 Administrator 605

w sprawie: planu pracy Zarządu MZWiK na rok 2004.

3 VI/30/2004 Administrator 559

w sprawie: zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania MZWiK w Wodzisławiu Śl." z dnia 3 października 2002 r.

4 VI/28/2004 Administrator 626
zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2004 rok.
5 VI/31/2004 Administrator 603

w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Karkoszka II".

6 VI/32/2004 Administrator 600

w sprawie: skargi Pana Grzegorza Szafarczyka na działalność MZWiK i PWiK Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.

7 VI/33/2004 Administrator 599

w sprawie: planu robót modernizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. w 2004 roku.