Sesja z dnia 25 czerwca 2014
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 XVII/59/2014 Administrator 356

w sprawie: Przyjęcia zmiany do Statutu Międzygminnego Związku i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

2 XVII/58/2014 Administrator 386

w sprawie: Przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę dla ciepłowni Rydułtowy Spółka z o.o. w Rydułtowach

3 XVII/57/2014 Administrator 365

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie FInansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2014-2017

4 XVII/56/2014 Administrator 320

w sprawie: Zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2014 rok

 

5 XVII/55/2014 Administrator 369

w sprawie udzielenia Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

6 XVII/54/2014 Administrator 387

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2013 rok.