sesja z dnia 28 kwietnia 2010
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 IX/67/10 Administrator 886
w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Pszów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Miasta Pszów.
2 IX/66/10 Administrator 704
w sprawie: Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. na 2010 roku.
3 IX/65/10 Administrator 673

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2010 roku.

4 IX/64/10 Administrator 684
w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. na częściowe pokrycie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. – Etap I, część I, odcinek 1”.
5 IX/63/10 Administrator 651

w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok”.

6 IX/62/10 Administrator 622

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu.