sesja z dnia 7 grudnia 2009
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 VIII/61/2009 Administrator 709

w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Ciepłowni Rydułtowy Spółka z o.o. na lata 2010 - 2014.

2 VIII/60/2009 Administrator 719
w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i  Kanalizacyjnych na lata 2010-2024 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.
3 VIII/59/2009 Administrator 700

w sprawie: przedłużenia terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

4 VIII/58/2009 Administrator 759
w sprawie: polityki majątkowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
5 VIII/57/2009 Administrator 665

w sprawie: „Budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok”.

6 VIII/56/2009 Administrator 645

w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.

7 VIII/55/2009 Administrator 684

w sprawie: wysokości diet dla członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

8 VIII/54/2009 Administrator 681

w sprawie: zmiany uchwały nr V/30/2008 Zgromadzenia MZWiK z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowości Turza Śl.”.

9 VIII/53/2009 Administrator 672

w sprawie: uchylenia uchwały nr V/29/2008 Zgromadzenia MZWiK z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Wilchwy”.

10 VIII/52/2009 Administrator 696

w sprawie: zmiany uchwały nr V/28/2008 Zgromadzenia MZWiK z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Głożyny”.

11 VIII/51/2009 Administrator 650

w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Związku