sesja z dnia 21 kwietnia 2009
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 VII/50/2009 Administrator 604

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr I/11/2007 Zgromadzenia MZWiK z dnia 26 lutego 2007r.

2 VII/49/2009 Administrator 624

w sprawie: Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. na 2009 roku.

3 VII/48/2009 Administrator 636

w sprawie: zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.

4 VII/47/2009 Administrator 633

w sprawie: zasad prowadzenia inwestycji z zakresu infrastruktury wod.-kan. na terenie Gmin - członków Związku.

5 VII/46/2009 Administrator 623

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany § 5 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

6 VII/45/2009 Administrator 620

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany § 14 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

7 VII/44/2009 Administrator 645

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany załącznika do Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

8 VII/43/2009 Administrator 629

w sprawie: zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

9 VII/42/2009 Administrator 633

w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.

10 VII/41/2009 Administrator 633

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu.

11 VII/40/2009 Administrator 621

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.