sesja z dnia 6 czerwca 2007r
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 III/15/2007 Administrator 683

Zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok

2 III/16/2007 Administrator 657

Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanych przez „Ciepłownię Rydułtowy” Spółka z o.o. w Rydułtowach

3 III/17/2007 Administrator 684

Wystąpienia do gmin o poręczenie weksla za udział własny MZWiK w związku ze współfinansowaniem przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni OŚ Karkoszka II w Wodzisławiu Śl., wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności

4 III/18/2007 Administrator 718

Współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 III/19/2007 Administrator 748

Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

6 III/20/2007 Administrator 739

Zmiany uchwały nr II/14/2007 Zgromadzenie MZWiK z dnia 24 kwietnia 2007 r.