sesja z dnia 26 luty 2007r
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 I/1/2007 Administrator 619

w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

2 I/2/2007 Administrator 650

w sprawie: odwołania Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

3 I/3/2007 Administrator 691

w sprawie: powołania Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

4 I/4/2007 Administrator 660

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

5 I/5/2007 Administrator 628

w sprawie:
„Budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok”.

6 I/6/2007 Administrator 653

w sprawie:
zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2010 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

7 I/7/2007 Administrator 642

w sprawie: planu robót modernizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. w 2007 roku.

8 I/8/2007 Administrator 667

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

9 I/9/2007 Administrator 690

w sprawie: współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania ze środków pomocy technicznej nr 2002/PL/16/P/PA/013.

10 I /10/2007 Administrator 723

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części Gminy Lyski.

11 I/11/2007 Administrator 710

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Kornowac w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części Gminy Kornowac.

12 I/12/2007 Administrator 643

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Gaszowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części Gminy Gaszowice.