sesja z dnia 2 grudnia 2005r
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 XVI/60/2005 Administrator 500

w sprawie: „Budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2006 rok”.

2 XVI/61/2005 Administrator 540

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

3 XVI/62/2005 Administrator 578

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanych przez „AMAR” Spółka z o.o. w Pszowie.

4 XVI/63/2005 Administrator 648

w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

5 XVI/64/2005 Administrator 645

w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych na lata 2003-2006 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

6 XVI/65/2005 Administrator 530
w sprawie: Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.